Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzje i orzeczenia

Decyzja PUODO z dnia 10 lipca 2020 r. (East Power)
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 października 2019 r. (ClickQuickNow Sp. z o.o.)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 24 września 2019 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 lutego 2019 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r.
Wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2018 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Rzecznika Praw obywatelskich dotyczącego zarządzania pomocą kierowaną do osób bezrobotnych (profilowanie).
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 20 listopada 2018 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 stycznia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 stycznia 2014 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I Wydział Cywilny z dnia 30 stycznia 2014 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 marca 2014 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 maja 2014 r.
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 lipca 2014 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2013 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 czerwca 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 9 listopada 2011 r.