Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wytyczne dotyczące web scrapingu w kontekście ochrony danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych w świetle ostatniego orzeczenia WSA w sprawie Pionier
Subway ukarany za nielegalny monitoring
Austria: NOYB celuje w Meta. Składa skargę, twierdząc, że trudności w wycofaniu zgody naruszają RODO
ICCL prosi Tesco o zaprzestanie niepotrzebnego przetwarzania danych
Opublikowanie w BIP uchwały rady miasta zawierającej nieprzetworzone dane osobowe
Numer księgi wieczystej w tzw. deklaracji śmieciowej
Zebranie danych osobowych bez podstawy prawnej w dokumentacji dotyczącej skargi
Publikowanie oświadczenia majątkowego po zaprzestaniu pełnienia funkcji
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2021 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 września 2019 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.03.2019 r.