Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Duński organ ochrony danych (Datatilsynet) publikuje wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych w lokalnych archiwach
Rzecznik Ochrony Danych Osobowych Cypru wydaje oświadczenie w sprawie publikacji zdjęć przez policję
Uprawnienia Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z przetwarzaniem danych podczas pandemii koronawirusa
Przewodnik po RODO dla administracji
Wrażliwe dane osobowe w protokole kontroli publikowanym w BIP
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Zasady uzyskania wglądu do teczek pracowniczych przez pracownika wewnętrznej służby BHP
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2021 r.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2021 r.
Decyzja PUODO z dnia 13 lipca 2021 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.