Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzje i orzeczenia

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 września 2017 r. w sprawie Bărbulescu przeciw Rumunii
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie nałożenia kary finansowej na Bisnode (SENTENCJA)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 lipca 2019 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 kwietnia 2019 r.
Decyzja PUODO nakazująca dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz nakładająca karę (Bisnode.pl)
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 stycznia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z lutego 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 czerwca 2014 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2013 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 czerwca 2013 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 października 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 15 czerwca 2009 r.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 lutego 2008 r.