Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Grupa Robocza art. 29

 

Grupa robocza do spraw ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych powołana została na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych jako niezależny podmiot o charakterze doradczym.

 

W skład Grupy Roboczej art. 29 wchodzą przedstawiciele organu lub organów nadzorczych, powołanych przez każde Państwo Członkowskie, przedstawiciel organu lub organów ustanowionych dla instytucji i organów wspólnotowych oraz przedstawiciel Komisji. Każdy członek grupy roboczej jest powoływany przez instytucję, organ lub organy, które reprezentuje. Polska w Grupie Roboczej reprezentowana jest przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Głównym zadaniem Grupy Roboczej art. 29 jest przyczynianie się do jednolitego stosowania dyrektywy w krajach członkowskich Unii Europejskiej, opiniowanie projektów wspólnotowych aktów normatywnych z zakresu prywatności czy wydawanie opinii w sprawie poziomu ochrony danych osobowych. Grupa Robocza przekazuje Komisji opinie dotyczące stopnia ochrony danych osobowych, wydaje zalecenia dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych a także sporządza roczne sprawozdanie na temat sytuacji dotyczącej ochrony danych osobowych osób fizycznych we Wspólnocie oraz w państwach trzecich.

 

Informacje dotyczące Grupy Roboczej można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection.

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936