Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Prokuratura Rejonowa ukarana przez UODO
Konstytucyjność policyjnego narzędzia do analizy danych postawiona przed Trybunałem Konstytucyjnym
Publikacja UODO „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”
Status prawnika/kancelarii prawnej w kontekście ochrony danych osobowych
Świadczenie pomocy prawnej - powierzenie przetwarzania czy udostępnienie danych
Opinia na temat udostępniania przez podmiot leczniczy informacji o obecności pacjentów na przymusowym leczeniu kuratorom sądowym
Udostępnianie danych komornikom przez spółdzielnię mieszkaniową
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Podstawy do podania informacji o powiązaniach osobistych sędziego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Data urodzenia sędziów jako informacja publiczna
Tajemnica adwokacka a ochrona danych osobowych klientów
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych