Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Pytania i odpowiedzi

Ujawnianie prywatnych adresów członków władz fundacji
Przekazanie fundacji danych osobowych podatnika
Obowiązek zgłaszania do rejestracji GIODO zbiorów danych wolontariuszy
Powołanie Administratora Bezpieczenstwa Informacji przez fundację
Administrator danych w fundacji
Zgłaszanie zbiorów danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Obowiązek nadawania upoważnień członkom komisji ustalającej okoliczności i przyczyny wypadków
Stosowanie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych a adres IP
Zabezpieczanie systemu informacyjnego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego
Rejestr udzielonych pełnomocnictw
Zgoda na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych przez pracownika ochrony
Obszar przetwarzania danych
Kto ponosi odpowiedzialność karną