Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzje i orzeczenia

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r.
Decyzja PUODO z dnia 1 lipca 2021 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 lutego 2019 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 roku
Decyzja Prezesa UODO z dnia 25.04.2019 r. stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę (Dolnośląski Związek Piłki Nożnej)
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 stycznia 2014 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 sierpnia 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 9 października 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 8 marca 2013 r.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - I Wydział Cywilny z dnia 28 czerwca 2013 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 9 sierpnia 2013 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2011 r.
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 maja 2011 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 26 stycznia 2010 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 3 lutego 2010 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 18 czerwca 2010 r.