Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię na temat proponowanych regulacji i dyrektywy dotyczących usług płatniczych
Niemcy: BaFin publikuje artykuł na temat wykorzystania sztucznej inteligencji przez banki do udzielania pożyczek
Rada UE uzgadnia stanowisko w sprawie zaostrzonych przepisów AML
ING Bank ukarany w Rumunii przez ANSPDCP po zgłoszeniu naruszenia ochrony danych
Raiffeisen Bank ukarany w Rumunii grzywną w wysokości 28.000 EURO
Powierzenia przetwarzania danych przez spółkę
Pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę-matkę
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Dane adekwatne do realizacji celu w postaci gromadzenia przez bank informacji o przyczynie rozwiązania umowy z nierzetelnymi klientami
Cesjonariusz jako odbiorca danych czy podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 lipca 2015 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 października 2009 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 11 grudnia 2000 r.