Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Cesjonariusz jako odbiorca danych czy podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 kwietnia 2019 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 15 czerwca 2009 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 29 stycznia 2014 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 czerwca 2013 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 grudnia 2011 r.