Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Europejski Inspektor Ochrony Danych i Hiszpańska Agencja Ochrony Danych analizują wyzwania związane z ochroną danych przy przetwarzaniu neurodanych
Słoweński Komisarz ds. Informacji komentuje orzeczenie TSUE z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie szczególnej kategorii danych
Ważne orzeczenie TSUE dotyczące interpretacji zakresu danych objętych szczególną kategorią danych
Podstawy prawne przetwarzania danych osób zadłużonych w spółdzielni przez spółdzielnie mieszkaniowe
Obowiązek umownego powierzenia przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do numeru rejestracyjnego pojazdu
Zagrożenia wypływające z cloud computingu – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawnie uzasadnione interesy administratora danych na mocy artykułu 7 dyrektywy 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29