Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Strefa Inspektora ochrony danych / DPO

Kara 525 000 euro w związku z konfliktem interesów inspektora ochrony danych
Lista pytań Prezesa UODO dotycząca IOD
Lista kontrolna do przeprowadzenia wewnętrznego audytu zdalnego przez Inspektora Ochrony Danych
Zadania inspektora ochrony danych: zadania główne
Zadania inspektora ochrony danych: pozostałe zadania
Podręcznik Inspektora Ochrony Danych
Zestaw biurkowy Inspektora Ochrony Danych na 2021 r.
Jakie informacje o pracownikach można udostępnić jako informację publiczną
Czy Inspektor Ochrony danych może być wyznaczony do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?
Czy warto wyznaczyć inspektora ochrony danych?
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Kolejne przepisy dotyczące realizacji zadań przez inspektora ochrony danych
Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
Upoważnienie dla Inspektora ochrony danych
Akredytowany Kurs Inspektora Ochrony Danych
Procedura wyznaczenia inspektora ochrony danych
Infolinia dla Inspektorów Ochrony Danych
Jakie kwalifikacje powinien posiadać Inspektor Ochrony Danych
Jak formalnie powołać Inspektora Ochrony Danych i zgłosić go do rejestru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?
Akredytowany Kurs Inspektora Ochrony Danych