Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię na temat proponowanych regulacji i dyrektywy dotyczących usług płatniczych
Niemcy: BaFin publikuje artykuł na temat wykorzystania sztucznej inteligencji przez banki do udzielania pożyczek
Rada UE uzgadnia stanowisko w sprawie zaostrzonych przepisów AML
ING Bank ukarany w Rumunii przez ANSPDCP po zgłoszeniu naruszenia ochrony danych
Raiffeisen Bank ukarany w Rumunii grzywną w wysokości 28.000 EURO
Europejski Bank Centralny publikuje badania nad ryzykiem ataków cybernetycznych
UODO przypomina swoje stanowisko w sprawie kopiowania przez instytucje finansowe dowodów osobistych
Wytyczne ws. uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default)
Prezes UODO reaguje na nielegalny handel danymi klientów banków
Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2020
Kopiowanie dowodów osobistych przez banki
Czy kserowanie dowodu osobistego jest zgodne z prawem?
Porozumienie w sprawie ochrony danych osobowych zawarte pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w sprawie kodeksu postępowania
Potwierdzanie przez telefon danych kredytobiorcy przez bank u pracodawcy
Zapewnienie ciągłości przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
Wymiana danych osobowych w grupie kapitałowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
Zakres danych osobowych klienta – identyfikacja na potrzeby GIIF
Dane osobowe wynikające z wyroku rozwodowego
Oświadczenia majątkowe klienta we wniosku o zawarcie transakcji
Kserowanie dowodów osobistych klientów banku