Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Pytania i odpowiedzi

Polecenie pracowników według przepisów RODO
Monitoring w zakładzie pracy a obowiązek informacyjny
Prowadzenie badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków lub leków
Monitoring poczty elektronicznej przez pracodawcę
Udostępnienie danych podmiotom trzecim, w tym policji
Dane kandydatów, które można zbierać w procesie rekrutacyjnym
Zgodność prowadzenia rekrutacji „ukrytych” z RODO
Zgoda kandydata do pracy lub pracownika jako podstawa do przetwarzania danych osobowych
Upublicznienia danych osobowych osób, które skorzystały z ZFŚS
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Zasady uzyskania wglądu do teczek pracowniczych przez pracownika wewnętrznej służby BHP
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Obowiązek nadawania upoważnień członkom komisji ustalającej okoliczności i przyczyny wypadków
Kto jest administratorem danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych