Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

EROD informuje o skutkach ram ochrony danych UE-USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do ram ochrony danych osobowych UE-USA
Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjmują rezolucję sprzeciwiającą się projektowi decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla Stanów Zjednoczonych
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Transfer danych do Wielkiej Brytanii
Udział w webinarze wraz z imiennym ceryfikatem oraz materiałami szkoleniowymi w wersji elektronicznej - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – jak zadbać o zgodność z RODO? - WEBINAR - 14 maja 2021 r.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29