Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Pytania i odpowiedzi

Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Udostępnienie danych podmiotom trzecim, w tym policji
Udostępnianie przez sąd w postępowaniu cywilnym danych osobowych osobom trzecim
Zawarcie danych osobowych w dokumentach stanowiących informację publiczną w BIP
Udostępnianie przez prezydenta miasta danych osobowych zarządowi dróg miejskich
Udostępnienie miejskiemu ośrodkowi pomocy społecznej danych osobowych przez dyrektora izby wytrzeźwień
Dostęp członka rodziny osoby zrzeszonej w spółdzielni do danych zgromadzonych w rejestrze
Cesjonariusz jako odbiorca danych czy podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych?
Udostępnienie członkowi spółdzielni uchwały rady nadzorczej w przedmiocie wynagradzania członków zarządu
Udostępnianie oświadczeń majątkowych na stronie internetowej urzędu gminy