Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Artykuły i opinie

Opinia prawna dotycząca obowiązku wskazywania przez właściciela lub posiadacza osoby której powierzono pojazd w świetle obowiązujących przepisów prawa
Prowadzenie działań marketingowych cudzych produktów i usług w branży motoryzacyjnej
Prowadzenie badań satysfakcji klienta w branży motoryzacyjnej
Świadczenie usług przez zewnętrzną kancelarię prawną
Dane osobowe pracownika na fakturach wystawianych przez podmiot leczniczy
Konstruowanie klauzuli zgody w procesie rekrutacji
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Prawo właściwe w dyrektywie 95/46/WE – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Kopiowanie dokumentów tożsamości klientów na zlecenie importerów
Udostępnianie danych osobowych pomiędzy dealerem a importerem
Prowadzenie działań marketingowych centralnie przez importera i lokalnie przez dealera
Działania administratorów w przypadku naruszenia danych osobowych – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Publikacja danych uczestników konkursu
Podstawy legalności przetwarzania danych osobowych beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Prowadzenie ewidencji wejść i wyjść przez firmę ochroniarską świadczącą usługi na podstawie zlecenia
Udostępnianie pracownikom informacji o przyczynach zwolnienia z pracy ich przełożonego