Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Dane osobowe przetwarzane w aplikacjach na urządzenia inteligentne – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zalety i wady technik anonimizacji – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Anonimizacja w kontekście prawa unijnego – na tle opinii Grupy Roboczej Art. 29
Zlecenie wykonywania zadań bhp służbie zewnętrznej
Zasady serwisowania nośników elektronicznych zawierających dane osobowe przez podmioty zewnętrzne
Ujawnianie prywatnych adresów członków władz fundacji
Przekazanie fundacji danych osobowych podatnika
Obowiązek zgłaszania do rejestracji GIODO zbiorów danych wolontariuszy
Zgłaszanie zbiorów danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
Administrator danych w fundacji
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 lutego 2014 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 2 lipca 2014 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 kwietnia 2015 r.