Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Niemiecka Konferencja Ochrony Danych (DSK) wydaje decyzję o ryzyku dostępu krajów trzecich do danych osobowych firm z UE/EOG
Kodeks postępowania dla podmiotów przetwarzających dane przyjęty w Badenii-Wirtemberii
UODO nakłada karę na Sułkowicki Ośrodek Kultury za brak zawarcia na piśmie umowy powierzenia przetwarzania danych
Wzorcowa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Upoważnienie to dokument nadający uprawnienie do przetwarzania danych osobowych
Zlecenie zdalnego odczytu wodomierzy przez spółdzielnię a umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Powierzenie przetwarzania danych wyspecjalizowanej firmie
Powierzenie prowadzenia e-dziennika zewnętrznemu podmiotowi informatycznemu na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych
Przekazanie danych osobowych firmie IT a zgoda klientów