Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Orzeczenia TSUE

Wyrok TSUE: Nakaz usunięcia danych
Wyrok TSUE przeciwko IAB Europe, zmiana zasad gry na rynku reklam internetowych
Sprzedaż bazy danych bez zgody użytkowników - opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie C-693/22
Weryfikacja przetwarzania danych dokonywana przez organ nadzorczy - Wyrok TSUE w sprawie C-333/22
Pacjent ma prawo uzyskać pierwszą kopię swojej dokumentacji medycznej bezpłatnie, niezależnie od powodów żądania, orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) opublikował opinię Generalnego Adwokata Rantosa w sprawie C-755/21 P Kočner przeciwko Europolowi
Prawo do uzyskania „kopii” danych osobowych przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-487/21 | Österreichische Datenschutzbehörde i CRIF
Rzecznik Generalny TSUE wydaje opinię o krzywdzie w przypadku bezprawnego dostępu do danych osobowych - w sprawie C-340/21
TSUE uważa, że streaming na żywo w szkołach państwowych wchodzi w zakres zastosowania GDPR
TSUE: Automatyczne ustalenie prawdopodobieństwa dotyczącego zdolności danej osoby do obsługi pożyczki stanowi profilowanie w rozumieniu RODO
TSUE wydaje wstępne orzeczenie w sprawie odwołania inspektora ochrony danych i konfliktu interesów
TSUE wydaje wyrok w sprawie wykonywania administracyjnych i cywilnych środków odwoławczych na podstawie RODO
TSUE nadaje fikcyjne nazwy zanonimizowanym orzeczeniom sądowym ze względu na ochronę danych osobowych
TSUE odrzucił skargę WhatsApp na decyzję EROD, która doprowadziła do grzywny w wysokości 267 mln USD
TSUE nakłada na wyszukiwarki obowiązek usuwania wyników wyszukiwania, gdy są one ewidentnie niedokładne
Rzecznik Generalny TSUE wydaje opinię w sprawie retencji i dostępu do danych internautów
Wyrok TSUE w przedmiocie interpretacji zasad celowości i ograniczenia przechowywania w ramach RODO
Ważne orzeczenie TSUE dotyczące interpretacji zakresu danych objętych szczególną kategorią danych
Organy ochrony konkurencji mogą oceniać przestrzeganie RODO - Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie Meta Platforms i in. C-252/21
Dwa orzeczenia TSUE dotyczące retencji danych