Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Pytania i odpowiedzi

Czy jest potrzebna zgoda na przetwarzanie danych od osób będących na kwarantannie?
Nowy cel zbierania danych osobowych pracowników
Dane osobowe przetwarzane w zleceniu naprawy wyrobu medycznego
Podmiot odpowiedzialny za przechowywanie danych osobowych zawartych w liście uczestników badania klinicznego
Analiza przez inspektorów GIODO zapisów w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w umowie dotyczącej badania klinicznego
Administrator danych wobec danych osobowych przetwarzanych w badaniu klinicznym
Naruszenia przez szpital przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
Przetwarzanie informacji o prywatnym numerze telefonu pracownika
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zachowanie danych osobowych w tajemnicy
Dane osobowe uzyskane w związku z naliczeniem opłaty za parking
Przykłady wyodrębnionych zbiorów w szpitalu
Elektroniczny rejestr czasu pracy jako system informatyczny przetwarzający dane osobowe
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Zakres danych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla kandydata do pracy
Realizacja wymogu sporządzenia opisu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi w ramach polityki bezpieczeństwa
Praktyczna realizacja wymogu odnotowywania przez system informatyczny informacji o odbiorcach danych
Obowiązek nadawania upoważnień członkom komisji ustalającej okoliczności i przyczyny wypadków
Zabezpieczanie systemu informacyjnego przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego
Rejestr udzielonych pełnomocnictw
Rejestr gości wchodzących do biura