Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Na czele UOKiK stoi Prezes Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów.

 

Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do jego najważniejszych zadań należy sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy i wydawanie decyzji w sprawach praktyk, które ograniczają konkurencję. Prezes Urzędu wydaje także decyzje w sprawach dotyczących koncentracji przedsiębiorców i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, występuje również do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

 

Istotna jest współpraca Prezesa Urzędu z krajowymi i międzynarodowymi organami i organizacjami, które działają w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, a także wykonywanie zadań i kompetencji organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu nr 1/2003/WE i w rozporządzeniu nr 139/2004/WE.

 

Prezes Urzędu jest także jednolitym urzędem łącznikowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, co zostało określone w rozporządzeniu nr 2006/2004/WE.

 

Aktualnie funkcję Prezesa Urzędu pełni Adam Jasser.

 

Oficjalna strona UOKiK znajduje się pod adresem www.uokik.gov.pl.