Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Parlament Europejski (PE)

 

Parlament Europejski jest, wraz z Radą Unii Europejskiej, jedną z głównych instytucji odpowiedzialnych za stanowienie prawa w Unii Europejskiej.

 

Jego członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do Unii Europejskiej na pięcioletnią kadencję. Siedziba oficjalna Parlamentu znajduje się w Strasburgu, ale większość obrad ma miejsce w Brukseli.

 

Do podstawowych zadań Parlamentu należy m. in. debatowanie nad aktami prawa europejskiego i uchwalaniem ich wraz z Radą, sprawowanie nadzoru nad innymi instytucjami Unii Europejskiej – zwłaszcza nad Komisją, a także debatowaniem nad budżetem i przyjmowaniem go wraz z Radą.

 

Parlament Europejski ma prawo kontrolować inne instytucje a także zatwierdza Komisję Europejską i jej przewodniczącego, ma prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji, może zadawać pytania komisarzom Komisji Europejskiej i Radzie.

 

Obecnie Parlament Europejski liczy 751 eurodeputowanych. Na czele Parlamentu Europejskiego stoi Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który przewodniczy obradom i pełni funkcję reprezentatywną. Aktualnie funkcję tę pełni Martin Schulz.

 

Informacje dotyczące Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronie www.europarl.europa.eu.