Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Język komunikacji w sprawie ochrony danych w zagranicznej firmie mającej oddziały w Polsce
Obowiązek informacyjny wobec członków zarządu osób prawnych
Wysyłanie kart świątecznych
Jak spełnić obowiązek informacyjny
Kara za naruszenie RODO w Polsce
Monitoring w zakładzie pracy a obowiązek informacyjny
Zgodność prowadzenia rekrutacji „ukrytych” z RODO
Realizacja obowiązku informacyjnego wobec mieszkańca, którego dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi projektu bezpłatnego parkowania
Realizacja obowiązku informacyjnego przy zbieraniu adresów poczty elektronicznej
Obowiązek informacyjny w świetle ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 września 2017 r. w sprawie Bărbulescu przeciw Rumunii
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie nałożenia kary finansowej na Bisnode (SENTENCJA)
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 lipca 2019 r.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2018 r.
Decyzja PUODO nakazująca dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz nakładająca karę (Bisnode.pl)