Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych

Portugalski organ ochrony danych (CNPD) publikuje wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem danych
Cookies, odciski palców i web beacons według organu nadzorczego Słowacji
Holenderski organ ochrony danych (AP) przedstawia porady w sprawie ochrony danych osobowych dla sektora rachunkowości
Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy - polska wersja językowa
Wytyczne ws. uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default)
Wytyczne EROD (Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR, Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users)
Aktualizacja Wytycznych dotyczących zgody (Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679)
Wytyczne 03/2020 w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście epidemii COVID-19 oraz Wytyczne 04/2020 dotyczące wykorzystania danych o lokalizacji i narzędzi do śledzenia kontaktów w kontekście epidemii COVID-19
Wytyczne 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych za pomocą urządzeń wideo (Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices)
Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 (Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies under Regulation 2016/679)
Opinia 2/2017 (WP 249) Grupy Roboczej Art. 29 z dnia 8 czerwca 2017 r. na temat przetwarzania danych w miejscu pracy
Wytyczne w sprawie certyfikacji i identyfikacji kryteriów certyfikacji zgodnie z art. 42 i 43 Rozporządzenia (Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation)
Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące Zakresu Terytorialnego (art. 3 RODO). (Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3)
Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w odniesieniu świadczenia usług online osobom, których dane dotyczą. (Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Art
Nowe wytyczne Rady Europy dotyczących przetwarzania danych dotyczących zdrowia
Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679
Wytyczne dotyczące zgody w RODO
Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych DPIA oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679
Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego
Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych DPO