Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Komisja Europejska (KE)

 

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, ma siedzibę w Brukseli. Liczy tylu członków, ile jest państw członkowskich i jest odpowiedzialna tylko przed Parlamentem Europejskim.

 

Podstawowym zadaniem Komisji Europejskiej jest reprezentowanie wspólnych interesów Unii Europejskiej. Komisja przedstawia wnioski dotyczące nowych przepisów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, czuwa także nad właściwym przestrzeganiem prawa UE przez państwa członkowskie oraz negocjacje z krajami kandydującymi do Unii.

 

Do zadań Komisji Europejskiej należy m. in. zajmowanie się bieżącymi zadaniami związanymi z funkcjonowaniem Unii – polityką gospodarczą, społeczną, międzynarodową czy rolną.

 

Komisja nadzoruje także rządy państw członkowskich w sprawie wdrażania zmian w prawie poszczególnych krajów wynikających z przystosowywania prawa krajowego do ustaleń unijnych, a potem czuwa nad ich właściwym stosowaniem.

 

Komisja jako jedyny organ posiada prawo inicjatywy w zakresie przedstawiania wniosków ustawodawczych (prawo tzw. bezpośredniej inicjatywy legislacyjnej), które następnie muszą zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, jest także uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych.

 

Spośród grona 28 komisarzy zostaje wybrany przez Parlament Europejski przewodniczący Komisji – aktualnie funkcję tę pełni Jean-Claude Juncker.

 

Informacje o pracach komisji dostępne są na stronie http://ec.europa.eu.