Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2014 r.

Przechowywanie danych w krajowym systemie ewidencji

II GSK 1429/12

17/07/2015

Wpis oraz inne dane, jak wynika z art. 10 ustawy o systemie ewidencji muszą pozostać w systemie przez określony czas. Zgodnie z tym przepisem dane zawarte w systemie oraz dokumentację, o której mowa w art. 4 pkt 4, przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wniosek został zarejestrowany w systemie.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
WYROK TSUE  z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie C‑687/21
WYROK TSUE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie C‑687/21
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21