Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 marca 2014 r.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez bank, mimo zgłoszenia sprzeciwu wobec powyższego

DOLiS/DEC-259/14/20661,20664

25/06/2015

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych. W myśl art. 32 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, w razie wniesienia sprzeciwu dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 stycznia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 stycznia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 stycznia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 stycznia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 stycznia 2015 r.
Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29 stycznia 2015 r.