Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I Wydział Cywilny z dnia 30 stycznia 2014 r.

Umieszczenie w serwisie internetowym zdjęcia z wizerunkiem

I ACa 1452/13

17/08/2015

Zakres ochrony wynikający z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a przy tym przepisów, które nie odnoszą się do stosunków cywilnoprawnych, jest odmienny. To, iż żądanie powoda zaniechania przetwarzania jego danych osobowych zostało uwzględnione, nie oznacza, iż publikacja jego wizerunku nastąpiła z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i tym samym była bezprawna. Dane osobowe stanowią bowiem zbiór informacji na temat danej osoby pozwalających na jej identyfikację. Taki charakter miało umieszczenie w serwisie zdjęcia z wizerunkiem powoda wraz z oznaczeniem jego imienia i nazwiska.


Aby zobaczyć całą treść

Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów w serwisie.

Zamów abonament
WYROK TSUE  z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie C‑687/21
WYROK TSUE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie C‑687/21
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21