Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Unia Europejska: Porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia o cyberodporności (Cyber Resilience Act)
Wyciek ponad 50 000 danych osobowych w ALAB laboratoria sp. z o.o.
Unia Europejska: Porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymiany danych pomiędzy władzami: Prüm II
Szwajcaria: Obecne prawo o ochronie danych ma bezpośrednie zastosowanie do sztucznej inteligencji
Parlament Europejski przyjął Data ACT
Zlecenie zdalnego odczytu wodomierzy przez spółdzielnię a umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Kto jest administratorem danych osobowych w urzędzie wojewódzkim?
Processor czy podmiot przetwarzający
Udostępnienie danych osobowych sądowi powszechnemu na podstawie art. 248 kodeksu postępowania cywilnego.
Prowadzenie badań pracowników na obecność alkoholu, narkotyków lub leków
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 listopada 2022 r.
Wyrok TSUE z dnia 1 sierpnia 2022 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 19 stycznia 2022 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2021 r.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2021 r. III OSK 161/21