Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

Weryfikacja przetwarzania danych dokonywana przez organ nadzorczy - Wyrok TSUE w sprawie C-333/22

17/11/2023

Decyzje podejmowane przez organ nadzorczy w ramach pośredniego wykonywania praw osoby, której dane dotyczą, są prawnie wiążące. Sąd powinien mieć możliwość zweryfikowania powodów i dowodów, na których się one opierają.


Weryfikacja przetwarzania danych dokonywana przez organ nadzorczy - Wyrok TSUE w sprawie C-333/22

Weryfikacja przetwarzania danych dokonywana przez organ nadzorczy - Wyrok TSUE w sprawie C-333/22

Tło sprawy

„Obywatel złożył do belgijskiego krajowego organu bezpieczeństwa wniosek o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa do celów zawodowych. Odmówiono mu wydania tego dokumentu na tej podstawie, że uczestniczył w demonstracjach. Powołując się na przysługujące mu prawo dostępu do swoich danych, obywatel ten zwrócił się do organu nadzorczego ds. informacji policyjnych, który wskazał, że przysługuje mu jedynie dostęp pośredni, i że organ ten sam dokona sprawdzenia zgodności przetwarzania jego danych z prawem. Jednakże po przeprowadzeniu tej weryfikacji organ ten ograniczył się – na co pozwala prawo belgijskie – do poinformowania go, że przeprowadził niezbędne weryfikacje. Obywatel ten wniósł wówczas sprawę do sądu pierwszej instancji, który stwierdził brak swojej właściwości rzeczowej.

 

Sąd apelacyjny w Brukseli, do którego zwrócili się zainteresowany i Ligue des droits humains, skierował do Trybunału Sprawiedliwości pytanie, czy prawo Unii nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, mogła zaskarżyć decyzję organu nadzorczego, gdy wykonuje on prawa wspomnianej osoby w odniesieniu do danego przetwarzania.

 

Trybunał uznał, że poprzez poinformowanie osoby, której dane dotyczą, o wynikach weryfikacji właściwy organ nadzorczy wydaje prawnie wiążącą decyzję. Decyzja ta musi być zaskarżalna, tak aby zainteresowany mógł zakwestionować ocenę dokonaną przez organ nadzorczy w przedmiocie zgodności przetwarzania danych z prawem oraz decyzję o skorzystaniu lub nieskorzystaniu z uprawnień naprawczych. Trybunał zauważył, że prawo Unii nakłada na organ nadzorczy obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, „przynajmniej o fakcie przeprowadzenia wszelkich niezbędnych weryfikacji lub przeglądów” oraz „o przysługującym jej prawie do wniesienia środka prawnego do sądu”.

 

W ramach kontroli sądowej przepisy krajowe powinny umożliwiać sądowi poznanie powodów i dowodów leżących u podstaw decyzji organu nadzorczego oraz dokonanych przez niego ustaleń.”

 

Źródło: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-11/cp230174pl.pdf

 

 

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o naszych publikacjach w www.odoserwis.pl dołącz do nas:

Facebook https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/odoserwis-pl/

 

-----------------------------------------------------

Wydawcą odoserwis.pl jest firma JDS Consulting świadcząca usługi outsourcingu Inspektora ochrony danych, doradztwa i audytu RODO; www.jds.com.pl

 

Pacjent ma prawo uzyskać pierwszą kopię swojej dokumentacji medycznej bezpłatnie, niezależnie od powodów żądania, orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE
Pacjent ma prawo uzyskać pierwszą kopię swojej dokumentacji medycznej bezpłatnie, niezależnie od powodów żądania, orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) opublikował opinię Generalnego Adwokata Rantosa w sprawie C-755/21 P Kočner przeciwko Europolowi
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) opublikował opinię Generalnego Adwokata Rantosa w sprawie C-755/21 P Kočner przeciwko Europolowi
Prawo do uzyskania „kopii” danych osobowych przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-487/21 | Österreichische Datenschutzbehörde i CRIF
Prawo do uzyskania „kopii” danych osobowych przedmiotem wyroku TSUE w sprawie C-487/21 | Österreichische Datenschutzbehörde i CRIF