Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do licznych narzędzi

APDCAT w Hiszpanii publikuje przewodnik dotyczący prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych

09/03/2023

Kataloński organ ochrony danych (APDCAT) opublikował przewodnik - Prywatność od samego początku i domyślna prywatność. Przewodnik programisty. W szczególności APDCAT podkreślił, że poradnik skierowany do osób, które opracowują nowe aplikacje i usługi ICT, które obejmują przetwarzanie danych osobowych, aby ułatwić prawidłowe stosowanie wymogów prawnych dotyczących ochrony prywatności.


APDCAT w Hiszpanii publikuje przewodnik dotyczący prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych

APDCAT w Hiszpanii publikuje przewodnik dotyczący prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych

Przewodnik, który jest dostępny na stronie internetowej APDCAT, dotyczy ról związanych z ochroną danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych oraz wyjaśnia, w jaki sposób organizacje i podmioty przetwarzające dane osobowe muszą skutecznie stosować ten wymóg przepisów o ochronie danych.

 

Mówiąc ściślej, przewodnik określa potrzebę uwzględnienia w fazie projektowania takich cech jak:

 

-charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;

-ryzyko, jakie przetwarzanie stwarza dla praw i wolności osób;

-stan techniki; I

-koszt wdrożenia.

 

Ponadto przewodnik przewiduje, że prywatność w fazie projektowania i domyślna ochrona danych powinna być zaplanowana na różnych etapach rozwoju produktu lub usługi, w tym na takich etapach jak:

 

-projekt;

-rozwój i testowanie;

-zbieranie danych;

-wykorzystanie danych;

-przekazywanie lub ujawnianie danych; I

-przechowywania danych.

 

Ponadto przewodnik określa szereg środków, które mogą pomóc w ochronie danych osobowych na różnych etapach ich przetwarzania, w tym szyfrowania, anonimizacji i pseudonimizacji, wraz z technikami wdrażania takich środków.

 

Spis treści przewodnika:

 

 1. Wstęp
 2. Role związane z ochroną danych w fazie projektowania i domyślną ochroną danych
 3. Skuteczne stosowanie ochrony danych już w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych
 4. Etap projektowania
 5. Faza rozwoju i testowania
 6. Gromadzenie danych
 7. Minimalizacja danych
 8. Zgodność z prawem zbierania i przetwarzania danych
 9. Przejrzystość i uczciwość dla użytkownika
 10. Wykorzystywanie danych
 11. Przekazywanie i udostępnianie danych
 12. Przechowywanie danych
 13. Poufność, integralność i dostępność informacji
 14. Ograniczenie okresu przechowywania
 15. Kluczowe środki ochrony danych osobowych
 16. Szyfrowanie
 17. Anonimizacja
 18. Techniki anonimizacji
 19. Ryzyka związane z anonimizacją
 20. Pseudonimizacja
 21. Przepisy dotyczące ochrony danych
 22. Referencje

 

Więcej: https://apdcat.gencat.cat/web/.content/03-documentacio/documents/guiaDesenvolupadors/GUIA-PDDD_EN.pdf

 

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o naszych publikacjach dołącz do nas i polub nas na Facebooku https://www.facebook.com/odoserwis.pl.2016/

-----------------------------------------------------

Wydawcą odoserwis.pl jest firma JDS Consulting świadcząca usługi outsourcingu Inspektora ochrony danych, doradztwa i audytu RODO; www.jds.com.pl

 

 

ICO wydaje Wytyczne dotyczące bezpiecznego wysyłania emaili
ICO wydaje Wytyczne dotyczące bezpiecznego wysyłania emaili
Krajowa Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Informacji Czech przygotowała materiały pomocnicze do ochrony przed zagrożeniem ze strony komputerów kwantowych
Krajowa Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Informacji Czech przygotowała materiały pomocnicze do ochrony przed zagrożeniem ze strony komputerów kwantowych
BSI publikuje zaktualizowany standard dotyczący zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa
BSI publikuje zaktualizowany standard dotyczący zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa